Výuka hry akordů na kytaru 

 Ukázka učiva v hodinách kytary 

1. hodina

Popis nástroje, držení nástroje, počátek vývoje kytary, seznámení se základními pojmy – značení prázdných strun, diagramy pro zápis akordů, značení prstů pravé a levé ruky, značení úhozu při doprovodu v pravé ruce, základní hra doprovodu na kytaru.

2. hodina

Opakování učiva z minulé lekce. Výuka zjednodušených akordů G7, C, G, D7. Procvičování těchto akordů G7, C, G, D7 v improvizaci + v lidových písních. Základní doprovod v dvoudobém, třídobém, čtyřdobém taktu s palcem. Sluchová analýza písní.

3. hodina

Opakování akordů z minulé lekce G7, C, G, D7 . Výuka akordů D a A7 a jejich procvičování s akordy G7, C, G, D7. Dvoudobý, třídobý, čtyřdobý doprovod s basem a přiznávkou. Valčíkový třídobý doprovod. Sluchová analýza písní.

4. hodina

Opakování učiva z minulé lekce G7, C, G, D7, D, A7. Výuka základního čtyřdobého doprovodu. Procvičování doprovodů na prázdných strunách, v akordech a písních. Základ doprovodu rozložených akordů – dvoudobý – p,i,m,a třídobý –  p,i,m,a,m,i. Improvizace.