Výuka not na kytaru

Lekce hry na kytaru jsou obohaceny o hudební teorii, která je důležitá pro pochopení kytarové hry.

Ukázka učiva v hodinách kytary. 

1. hodina

Hra na kytaru – popis nástroje, prstoklad levé a pravé ruky, držení nástroje, základní úhoz na kytaru, počátek vývoje kytary.
Hudební teorie – psaní houslového klíče, notová osnova, taktová čára,  délky not – celá, půlová, čtvrťová, repetice.

2. hodina

Hra na kytaru – opakování učiva z minulé hodiny, nota e2,h1,g1, procvičování not e2,h1,g1 ve skladbičkách s doprovodem učitele, sluchová analýza a improvizace not e2,h1,g1.
Hudební teorie – psaní a čtení not c1 – c2 v houslovém klíči.

3. hodina

Hra na kytaru – opakování not z minulé hodiny e2,h1,g1, držení nástroje, výuka not f2, g2 a jejich procvičování v lidových písních. Nota osminová. Pomlka –  čtvrťová, osminová, půlová,celá.  Sluchová analýza písní.
Hudební teorie – psaní a čtení not c1 – c2 v houslovém klíči. Nota osminová. Psaní pomlk – čtvrťová, osminová, půlová,celá.

4. hodina

Hra na kytaru – opakování not f2,g2,e2,h1,g1. Výuka nových not c2,d2,a1 a jejich procvičování v lidových písních. Nota čtvrťová s tečkou, synkopa. Sluchová analýza písní.
Hudební teorie – psaní posuvek před notou v notové osnově. Křížek, odrážka, béčko.