Výuka hry na kytaru

Výhody individuální výuky hry na kytaru Možnost zjištění hudebních vloh dítěte a zájem o hru na kytaru před přihlášením dítěte na ZUŠ 4 úvodní hodiny sloužící k seznámení se základní hrou na kytaru a zjištění zájmu dítěte o další hru na kytaru se...

Read more