Výhody individuální výuky hry na kytaru

  • Možnost zjištění hudebních vloh dítěte a zájem o hru na kytaru před přihlášením dítěte na ZUŠ
  • 4 úvodní hodiny sloužící k seznámení se základní hrou na kytaru a zjištění zájmu dítěte o další hru na kytaru se zapůjčením nástroje (nástroj nutno pořídit po úvodních hodinách kytary)
  • výuka hry na kytaru pro děti od 6 let – do 20 let
  • individuální přístup
  • každý má možnost si zvolit cíl a stupeň, kterého chce ve své kariéře dosáhnout, společně na něm budeme pracovat
  • zařazení znalostí z dějin kytary ve výuce
  • výuka hudební teorie v jednotlivých lekcích a její procvičování formou zábavných her pro lepší propojení s kytarovou hrou

Výuku předchází schůzka s rodiči, která spočívá v seznámení s učitelem a doporučeným prodiskutováním průběhů lekcí s dítětem.

Výuka trvá 60 minut a je možná o víkendech v neděli s využitím 1x do měsíce pondělí, čtvrtek, pátek. Výuka hry na kytaru bude probíhat v místě bydliště dítěte.